Računovodstvo


Gospodarske družbe in samostojni podjetniki morate knjigovodsko voditi poslovne knjige in jih enkrat letno skladno z zakonom in računovodskimi standardi tudi zaključiti, nato pa na podlagi knjigovodskih listin pripraviti letno poročilo ter ga poslati na AJPES.

Svoje računovodske storitve prilagodimo glede na vašo velikost podjetja (mikro, malo, srednje ali veliko podjetje) in področje poslovanja (gostinstvo, trgovina, prevozništvo, gradbeništvo,…). Svetujemo vam tudi, ko poslujete s tujino, tako državami EU kot državami izven EU.   

Urejena dokumentacija vašega poslovanja je izjemnega pomena, saj vam omogoča, da imate nad svojim poslovanjem učinkovit pregled. Tako našim strankam ob pričetku sodelovanja podamo natančne informacije, na kakšen način naj opravijo ta administrativni in birokratski del poslovanja. Za vse ostalo poskrbimo zaposleni v podjetju AZA PLUS.

  • vodenje poslovnih knjig,
  • vodenje evidenc kupcev in dobaviteljev,
  • vodenje evidenc stroškov in prihodkov,
  • vodenje evidenc osnovnih sredstev,
  • obračunavanje davka na dodano vrednost,
  • obračun osebnih prejemkov in drugih izplačil fizičnim osebam,
  • obračun potnih stroškov, bonitet, odpravnin, regresov in jubilejnih nagrad,
  • izdelava računovodskih izkazov, poslovnih bilanc ter drugih letnih in obdobnih poročil ter
  • obveščanje o spremembah na področju računovodske zakonodaje.