Izdajanje računov

Opis:

izdajanje računov v imenu in za račun naročnika - do 5 računov. Vsak dodatni račun 5 € / izdan račun 

Cena:
Izdajanje računov: 36,60 € z ddv / m