Paket normiran SP

Opis:

do 10 izdanih računov mesečno 

Cena:
Paket normiran SP, nisem zavezanec za DDV: 40,00 € / m
Paket normiran SP, sem zavezanec za DDV: 60,00 € / m