Kadrovske storitve


Za uspešno poslovanje vašega podjetja je nujno, da podjetniki, obrtniki in lastniki večino svojega časa usmerjate v razvoj podjetja, vaših storitev in proizvodov. In prav zato vam pogosto primanjkuje časa, ki bi ga želeli porabiti za svoje zaposlene. Za njihov razvoj, dobro in učinkovito delo ter počutje v vašem delovnem okolju.

Naše ključno vodilo je, da le zadovoljni zaposleni v zdravem in urejenem delovnem okolju dosegajo zastavljene cilje in visoke poslovne rezultate. Tako vam v nadaljevanju predstavljamo kadrovska področja, kjer vam lahko pomagamo ter svetujemo.

1.    administrativne kadrovske storitve
a. sistemizacija delovnih mest
b. izdelava notranjih aktov
c. priprava pogodbe o zaposlitvi

2.    iskanje in izbor novih sodelavcev
a. izdelava zaposlitvenega oglasa 
b. pregled prijav na prosto delovno mesto 
c. izbor potencialnih kandidatov 
d. izvedba zaposlitvenih razgovorov 
e. sodelovanje pri zaključnih razgovorih 
 
3.    pomoč pri vodenju postopka odpovedi delovnega razmerja
a. pregled obstoječega kadrovskega stanja 
b. svetovanje pred pričetkom postopka odpovedi delovnega razmerja
c. ustrezna izvedba postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi

4.    izobraževanje za vaše zaposlene s področij
a. učinkovita komunikacija med zaposlenimi
b. zdravo delovno okolje
c. ABC uspešnega vodenja
d. mentorstvo v podjetju